logo huisarts

Op een wetenschappelijk onderbouwde manier zal de huisarts samen met de patiënt het beste resultaat nastreven voor het herstel of het behoud van zijn gezondheid en welzijn. Hierbij houdt de huisarts rekening met de eigenheid van de persoon en zijn omgeving. Waar nodig coördineert de huisarts een multi-disciplinaire aanpak, en organiseert samen met andere disciplines (specialisten, kinesisten, verpleegkundigen,…) een zorgaanbod dat aansluit bij de individuele behoeften van de patiënt. De problemen waarmee je bij je huisarts terecht kan, kunnen zowel lichamelijk als emotioneel van aard zijn.

Bij lichamelijke of geestelijke klachten is het nuttig om oorzaken of bevorderende factoren in de arbeidsomstandigheden na te gaan. Bij bestaande aandoeningen wordt nagegaan of een preventief advies over de werkpost aangewezen is, met de bedoeling om in optimale omstandigheden verder te kunnen werken.

... en omdat niet iedereen gelijk hoeft te zijn ...
Voor de grote en kleine mensen die de wereld blijven verrassen is er op consultatie altijd wel een plaatsje en veel geduld.