logo huisarts

Het voorschrijven van medicatie maakt deel uit van de consultatie. Het interval tussen de verschillende opvolg consultaties en het aantal verstrekte voorschriften hangt samen. Dit voorkomt de noodzaak om tussentijds telefonisch medicatievoorschriften bij te bestellen.Er worden geen voorschriften voor derden verstrekt tijdens de consultatie.

De arts beslist over de noodzaak van een afwezigheidsattest en de duur.Afwezigheidsattesten worden enkel om medische redenen uitgeschreven en kunnen nooit aanvangen op een datum die de consultatie voorafgaat.

Indien u administratieve aanvragen heeft die door de arts moeten ingevuld worden (invaliditeit, kinderbijslag, tegemoetkomingen mutualitiet,…) neemt u best op voorhand contact op met de praktijkassistente.